Jdi na obsah Jdi na menu
 


Asistenční služba v případě havárie.

12. 2. 2012
 
Všeobecné podmínky a pokyny
 
pro poskytování asistenčních služeb
programu „House line“ a „House line plus"
      
1.       Všeobecné podmínky a pokyny
 
1.1.     Asistenční služby jsou poskytovány společností GLOBAL ASSISTANCE (dále jen GA) pro oprávněné osoby - klienty pojišťovny Kooperativa, při dodržení těchto všeobecných podmínek a pokynů.
1.2.     Asistenční služby jsou zajišťovány v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník  v bytových domech a bytových jednotkách včetně jejich stavebních součástí a příslušenství.
1.3.     Oprávněnou osobou využívat asistenční služby za podmínek, v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto podmínkách a pokynech je pojištěný, tj. osoba reálně držící platnou členskou kartu bytového družstva (benefitní karta), vztahující se k bytové jednotce, ke které bylo uzavřeno majetkové pojištění v rozsahu pojistné smlouvy č. 7720008523 a jejíž oprávněnost byla ověřena v databázi pojišťovny Kooperativa.
1.4.     Plnění asistenční služby může být vyžadováno oprávněnou osobou pouze  na Call centru GA prostřednictvím jednotného čísla 1220 platného pro celou ČR. Call centrum GA pracuje v režimu Nonstop.
1.5.     Při vyžádání technické pomoci sdělí oprávněná osoba údaje požadované dispečerem - jméno a příjmení, číslo bytové jednotky nebo číslo domu, stručný popis typu a rozsah události a další upřesnění, potřebná k vyslání technické pomoci. Dispečer Call centra rozhodne, zda se jedná o stav nouze či nikoliv a dohodne s oprávněnou osobou optimální způsob poskytnutí asistenční služby.      
2.      Program asistenční služby „House line“
 
2.1.     Asistenční službou „House line“ se rozumí vyslání technické pomoci v případě nouze.
2.2.     Stav nouze je situace, kdy havarijní situace vyžaduje okamžitý zásah technické služby tak, aby v důsledku havarijních situací nedocházelo k rozšíření již vzniklých škod nebo dalším škodám na pojištěném majetku.
2.3.     O tom, zda se jedná o nouzovou situaci rozhoduje dispečer Call centra GA.
2.4.     Asistenční služby „House line“ se nevztahují na údržbářské a opravárenské práce a rekonstrukce.
2.5.     V případech, kdy si havárie vyžádá zásah specializovaných jednotek např. pracovníků plynáren, hasičů, apod.) je možné poskytnou asistenční služby „House line“ až po zásahu těchto specializovaných jednotek. 
2.6.     Služba je pro každého oprávněného klienta poskytována opakovaně, maximálně
2 x v kalendářním roce pro jednu bytovou jednotku a maximálně 5 x v kalendářním roce pro společné prostory na jedné adrese tj. jedno číslo popisné.
Pro bytové domy s počtem bytových jednotek 70 a výše bude služba poskytována maximálně 10 x v kalendářním roce pro společné prostory na jedné adrese, tj. jedno číslo popisné.
 
 
 
 
2.7.     Rozsah asistenčních služeb „House line“
Asistenční služba „House line“
Slevy
Non-stop práce Call centra, spojené se zajišťováním služeb
Zdarma
Příjezd a odjezd opraváře na místo události
Zdarma
Práce opraváře spojené s odstraňováním poruchy
Zdarma 1 hodinu práce
Náklady převyšující uvedené slevy a použitý materiál hradí klient
Hrazeno klientem
Celková výše slevy při jednom případu je limitována maximální částkou 1681,- Kč + DPH
     
3.      Program asistenční služby „House line plus“
 
3.1.     Asistenční službou „House line plus“ se rozumí vyslání technické pomoci mimo stav nouze, pro případy potřeby provedení údržbářských a opravárenských prací na základě objednávky oprávněné osoby.
3.2.     Služba je pro každého oprávněného klienta poskytována na základě požadavku pojištěného průběžně.
3.3.     Rozsah asistenčních služeb „House line plus
 
Asistenční služba „House line plus“
Slevy
Non-stop práce Call centra, spojené se zajišťováním služeb
Zdarma
Příjezd a odjezd opraváře na místo události
Hrazeno klientem
Práce opraváře spojené s údržbářskými a opravárenskými pracemi
Hrazeno klientem
Náklady převyšující uvedené slevy a použitý materiál hradí klient
Hrazeno klientem
 
 

 

SPECIFIKACE ZÁVAD
 
  1. Možné závady ve společných částech a nebytových prostorách – havarijní stav:
 
a)   v profesi elektro :
-     nefunkčnost výtahu,
-     nesvítí světla ve společných prostorách a bytech,
-     nefungují oběhová čerpadla netopí se neteče teplá voda,
-     porucha regulace v kotelně
b)   v profesi instalatér:
-     poškozené potrubí SV, TUV a cirkulace TUV nebo uzávěry,
-     průsak vody do bytů nebo společných prostor,
-     neteče SV a TUV,
-     ucpaná kanalizace,
-     tečou splašky,
-     průsaky do bytů a společných prostor,
-     ucpaný dešťový svod,
-     poškozené kanalizační potrubí,
-     čerpání vody a splaškových vod ze společných prostor
c)       v profesi plynař:
-     je cítit plyn,
-     poškozené plynové potrubí,
-     poškozené uzávěry plynu,
d)      v profesi pokrývač:
-     havárie střešního pláště,
-     spadlé klempířské prvky (plechová střecha, žlaby, parapety),
   e) v profesi sklenář:
-     vypadlé okno, rozbitá okna,
f)        v profesi topenář:
-     tekoucí tělesa ÚT,
-     ÚT netopí, např. zavzdušněné topení, závada ve VS
-     prasklé trubní rozvody ÚT,
-     tekoucí uzávěry ÚT,
-     prasklý kotel
g)      v profesi zámečník:
-     rozbité zábradlí (ohrožena bezpečnost),
-     zablokované vstupní dveře,
h)        na stavebních částech:
-     rozbité vstupní schodiště (znemožněn přístup do domu nebo je ohrožena bezpečnost),
-     vypadlý panel,
-     obecně uvolněné stavební prvky, které ohrožují bezpečnost,
 
 
 
 
2. Možné závady v bytových jednotkách – havarijní stav:
-     tekoucí voda z vodovodního potrubí,
-     tekoucí voda z odpadového potrubí,
-     ucpaný odpad,
-     průsak, tekoucí voda ze stěny, ze stropu,
-     nejde elektřina v celém bytě,
-     vypálený jistič, vypálená rozvodná krabice,
-     zabouchnuté dveře bytu,
-     porucha vložky, nelze otevřít byt
 
V Praze 24.1.2006